How can we help you?

Image Alt
 >  > Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria

Er is een aantal situaties waarbij ondanks de aanwezige indicatie een plaatsing bij de Amerhoeve niet mogelijk is of overplaatsing noodzakelijk is. Dit zijn de zogenaamde uitsluitingscriteria.

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren die voor de client passend is en waar wij onze professie kunnen uitoefenen. Dit betekent ook dat wij bepaalde cliënten niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Cliënten die meer zorg nodig hebben dan dat wij kunnen bieden, raden we aan bij een andere hulpverleningsinstantie aan te kloppen.

Cliënten die wij niet kunnen plaatsen of die overgeplaatst moeten worden:

 • Cliënten zonder geldende indicatie, kunnen wij niet helaas niet aannemen op de woonvoorziening.
 • Wij nemen geen bewoners aan die fysieke agressie tonen naar anderen en/of naar dieren.
 • Cliënten met ernstige lichamelijke beperkingen waarbij overname ADL noodzakelijk is.
 • Cliënten met een verslaving problematiek die gerelateerd zijn aan : Alcohol, Hard en soft drugs, gokverslaving
 • Wanneer iemand recentelijk in aanraking is geweest met politie / Justitie.
 • Wanneer er sprake is van wegloopgedrag. Beide locaties van de Amerhoeve zijn geen gesloten woning.
 • Wanneer iemand suïcidale pogingen doet.
 • Omdat we de Amerhoeve geen wakende nachtdiensten hebben en geen mogelijkheid hebben om cliënten te bewaken met beeld- en/ of geluidsapparatuur kunnen cliënten waarvoor een actieve nachtzorg noodzakelijk is niet worden opgenomen.
 • Iemand met forse gedragsprobleem die zich uiten in fysieke agressie.
 • Jongeren onder de leeftijd van 18 jaar.
 • Wanneer er sprake is van een verleden met zedendelicten.
 • Wanneer er sprake is van matig en/of ernstige verstandelijke beperking.
 • Ontoelaatbaar gedrag in vergelijkbare voorzieningen of geweigerde toegang in andere voorzieningen
 • personen met ernstige en onbehandelde psychische aandoeningen die een gevaar kunnen vormen voor henzelf of anderen, kunnen worden uitgesloten.
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.