How can we help you?

Image Alt
 > Missie & visie

Missie

Wij bieden aan Jong/volwassen met een lichtverstandelijke beperking, diagnose ASS en/of aanverwante stoornissen 24 uurs begeleiding, om zo de stap te maken richting zelfstandigheid. Wij bieden een laagdrempelige, persoonlijke, huiselijk sfeer om zo via een veilige omgeving het beste uit je zelf te kunnen halen. Persoonlijk contact met het systeem heeft een hoge prioriteit voor ons en wij zijn makkelijk benaderbaar voor ouders en bewoners. Wij leveren maatwerk door te kijken naar de mogelijkheden binnen de capaciteiten van de bewoner en door hun sterke punten te benadrukken waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Wij richten ons op zelfstandigheid en daarbij is het belangrijk dat jij daar aan toe bent. Om met ons samen daar naar toe te werken.

Visie

“Wij willen ons zorgconcept uitbreiden naar meerdere locaties, waarbij de kleinschaligheid geboden kan worden en de persoonlijk aandacht voorop blijft staan. Aandacht voor zowel de bewoner als zijn omgeving. Zo kunnen wij onze doelgroep leren omgaan met veranderingen en tegenslagen waar ze vaak tegen aan lopen.

Om meer bewustzijn te creëren en het begrip voor de problematiek te vergroten, nemen wij ook de omgeving van de bewoners mee. Wij stimuleren bewoners om zoveel mogelijk zelfstandig te doen, maar bieden ondersteuning wanneer dat nodig is. Daarbij speelt een grote rol dat een bewoner fouten mag maken zolang hij/zij ervan leert.

Wanneer bewoners toezijn aan de volgende stap, omdat doelen zijn behaald en de zelfstandigheid dermate gegroeid is dat zij zelfstandig kunnen gaan wonen, laten wij ze natuurlijk niet meteen los. We zorgen voor ambulante begeleiding van een vertrouwd persoon die helpt waar nog hulp nodig is. Wij zijn een open voorziening waarbij het de bedoeling is geen WZD toe te passen. Wij kijken mee naar de financiële situatie, maar nemen dit niet over. Het is dus van belang dat jij in staat bent zelfstandig huur en eetgeld te betalen of hiervoor bewind voering hebt.

Zorg wordt geleverd via ZIN vanuit de WMO, WLZ GGZ 1,2,3 vanuit PGB, met uitzondering op de uitsluitingscriteria’ s.

Na het behalen van ons ISO 9001 certificaat in 2022, heeft de hercertificering in november 2023 plaatsgevonden. Ook dit certificaat hebben wij in ontvangst mogen nemen. Kwaliteit is voor ons van groot belang en hier zal dus altijd aan gewerkt worden.

2 Locaties
20 Bewoners
15 Begeleiders
24 uurs begeleiding
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.