How can we help you?

Image Alt
 >  > Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten?

De Amerhoeve is toegankelijk voor jong volwassenen met een diagnose ASS en/of aanverwante stoornissen die 24-uurszorg nodig heeft. De kosten om bij de Amerhoeve te wonen zijn onder te verdelen in twee categorieën: woonkosten en zorgkosten.

Woonkosten

Vanaf de leeftijd van 18 jaar bestaan de woonkosten uit huur, service- en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden en het wassen van kleding. Elke bewoner heeft een eigen kamer die volledig naar eigen smaak en inzicht ingericht kan worden. De kosten hiervoor draagt de bewoner en de familie zelf. De huurkosten worden in de regel betaald uit de Wajong uitkering of anders uit het eigen inkomen van de bewoner. Uiteraard kan ook de familie bijdragen.

  • Kosten huur is verschillend per appartement. De prijs hiervan zit tussen € 175,00 -€ 420,00
  • Servicekosten € 85,00
  • Eetgeld € 140,00

Wij nemen geen contanten aan.

Zorgkosten

De zorgkosten worden over het algemeen betaald uit het persoonsgebonden budget van de bewoner. Dit pgb is door iedereen aan te vragen die 24-uurs zorg nodig heeft. Om een pgb aan te kunnen vragen dient een bewoner over de juiste indicatie te beschikken.

Verschillende mogelijkheden:

  • WMO op basis van ZIN
  • WLZ op basis van pgb

Kosten begeleiding:

  • begeleiding groep: € 153,09
  • begeleiding individueel: € 43,80
2 Locaties
20 Bewoners
15 Begeleiders
24 uurs begeleiding
a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.