How can we help you?

Klachten

Klachtenprocedure van Woonvoorziening De Amerhoeve
Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

 

Melden bij medewerker van Woonvoorziening De Amerhoeve
Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de interne klachtenfunctionaris van Woonvoorziening De Amerhoeve (via: klachten@de-amerhoeve.nl). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De klachtenfunctionaris zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

 

Externe klachtenfunctionaris
Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Woonvoorziening De Amerhoeve via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.

 

Geschilleninstantie 
Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan de geschilleninstantie KPZ. Deze voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

 

Contact met een onafhankelijk vertrouwenspersoon

Jeugdstem – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij Jeugdstem – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de instelling voor jeugdhulp.

 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van je instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met je instelling.

 

Contact

Als je hulp nodig hebt met gesprekken, of je hebt vragen of problemen, dan kan je contact opnemen met hen via:

• Telefoon: 088 555 – 1000 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur)

• E-mail:  info@jeugdstem.nl

op www.jeugdstem.nl (chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur)

a

Copyrights 2019 © Qode Interactive
All Rights Reserved.